Ongelmajätteet

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV tiedottaa ongelmajätteistä seuraavasti: 

Ongelmajätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on aina eroteltava muista jätteistä ja toimitettava ongelmajätekeräykseen.

Tavanomaisia kodissa syntyviä ongelmajätteitä

 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet sekä lyijyakut
 • elohopeakuumemittarit ja käyttämättä jääneet lääkkeet (apteekkiin tai kiertävään keräysautoon)
 • jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
 • paristot, nappiparistot ja ladattavat akut
 • liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetooni ja liuotinpitoiset pesuaineet
 • loisteputket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput 
 • maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet (myös kynsilakka)
 • kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat ja aerosolipakkaukset 
 • painekyllästetty puu
 • emäksiset pesuaineet
 • osa sähkö- ja elektroniikkaromusta 
 • torjunta- ja desinfiointiaineet
 • valokuvauskemikaalit
 • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
 • uudenvuodentinat 

Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat eivät ole ongelmajätettä. Täysin tyhjät ja paineettomat aerosolipullot voi laittaa pienmetallinkeräykseen, samoin täysin kuivuneet ja tyhjät maalipurkit.

Vastaanotto- ja keräyspisteet

Ongelmajätteiden keräyspisteisiin voi viedä kaikkia kodin ongelmajätteitä paitsi lääkkeitä, kodinkoneita (kylmälaitteet, sähkö- ja elektroniikkaromu) ja painekyllästettyä puuta.

Lähimmän ongelmajäteiden keräyspisteen löydät YTV:n sivuilta.

Ongelmajätteiden lisäksi Sortti-asemat vastaanottavat myös myös kodinkoneita (kylmälaitteet, sähkö- ja elektroniikkaromu) ja painekyllästettyä puuta. Lääkkeet, ruiskut ja neulat tulee viedä apteekkiin.

Apteekit vastaanottavat lääkejätteet, neulat, ruiskut ja elohopeakuumemittarit.

YTV ei vastaanota räjähteitä eikä radioaktiivisia aineita. Vie räjähteet poliisille ja radioaktiiviset aineet Säteilyturvakeskukselle. Käytöstä poistettu  palovaroitin tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen, kun siitä on poistettu paristo. SER:ä vastaanotetaan esimerkiksi Sortti-asemilla.

Hinnat

Kaikki kodin tavanomaiset ongelmajätteet otetaan vastaan maksutta. Myös haitallisia aineita sisältävä sähkö- ja elektroniikkaromu otetaan vastaan maksutta, mutta YTV:n Sortti-asemille otetaan vastaan korkeintaan kolme kappaletta / laitetyyppi / asiakas / tuontikerta. Kolmen kappaleen sääntö ei koske loisteputkia - niitä voi tuoda kerralla enemmänkin. Suuremmat sähkö- ja elektroniikkaromuerät tulee viedä Kuusakoski Oy:n toimipisteisiin.

Asbestipitoisista jäte-eristä veloitetaan 10 euroa alkavalta 100 litralta.