Liusketie 19 järjestyssäännöt 

 
1. Ulko-ovet (ja portti) pidetään suljettuina arkisin klo 21-7, sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 21-8. 

2. Porras- ja muiden käytävien siisteyden kannalta on välttämätöntä:- ettei käytäviä vahingoiteta ja roskata,- että ulkoa tultaessa jalkineet pyyhitään,- ettei huoneistoja tuuleteta käytäviin,- ettei käytäviä ja porrasparvekkeita käytetä säilytys- ja kuivaustiloina. 

3. Porraskäytävissä tulee kulkea meluttomasti ja ovet sulkea mahdollisimman äänettömästi. 

4. Tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla parvekkeella tai alueella. 

5. Tomutusajat ovat:- arkisin klo 8-12 ja 16-19, paitsi lauantaisin ja juhla-aattoina klo 9-12. 

6. Yhteisissä tiloissa tavaraa saa säilyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa. Hajua tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää näissä tiloissa. 

7. Roskat ja jätteet on vietävä ympäristöä likaamatta säiliöihin. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää sellaisia roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen. 

8. Huoneiston parvekkeella:- siivouksella tai kukkien kastelulla ei saa aiheuttaa muille haittaa- kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. 

9. Yörauhaa häiritsevä soittaminen, laulaminen, radiolaitteen tai kodinkoneen käyttäminen tai muu äänekäs toiminta on kielletty klo 23-7 ilman naapurien suostumusta. Huoneistossa tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti tai kohtuuttomasti häiritsee naapureita.Voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä tulee välttää ja se on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja juhlapäivinä sekä arkisin klo 20-7. Kaupungin järjestyssäännön mukaan kaikenlainen ilmeisesti häiritsevä toiminta on kielletty riippumatta vuorokauden ajasta. 

10. Nurmikolla ei saa liikkua silloin, kun se on erikseen kielletty. Istutuksia ei saa tallata tai muulla tavoin vahingoittaa. 

11. Kotieläinten pitäjien on huolehdittava:- ettei eläimiä päästetä käytäviin ilman valvojaa,- että talon yhteisillä alueilla eläimet pidetään kytkettyinä.- etteivät eläimet pääse likaamaan talon yhteisiä alueita, seiniä ja jalkakäytäviä.Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. 

12. Lintujen ruokkiminen on kielletty, eikä taloon tai ulkoalueelle saa asentaa sellaisia lintulautoja, joihin linnut pääsevät syömään. Tuhoeläinten tai syöpäläisten esiintymisestä tulee ilmoittaa isännöitsijälle tai terveydenhuoltoviranomaisille. 

13. Ajoneuvon pysäköiminen talon alueella ilman lupaa on kielletty. 

14. Ulkoantenneja ei saa asentaa eikä yhteisiin tiloihin ja ulkoseiniin kiinnittää mainoskilpiä tai julisteita ilman lupaa. 

15. Vesivuodoista ja muista putki- tai johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava talonmiehelle tai isännöitsijälle. Myös muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista on syytä ilmoittaa isännöitsijälle tai muulle taloyhtiön edustajalle. 

Tarkempia tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä siitä, mitä huoneenvuokralaissa on säädetty järjestysmääräysten noudattamatta jättämisestä asukas saa isännöitsijältä ja talon hallitukselta. Kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista asukas vastaa lakien tai sopimuksien mukaan.