Asuntojen jäähdyttäminen ilmastointilaitteilla

1.   Johdanto

Asia asuntojen jäähdyttämisestä ilmastointilaitteella tuli alunperin esille erään talon asukkaan kysyessä lupaa ilmalämpöpumpun asentamiseen asuntoonsa. Asukkaalla oli aikeena käyttää laitetta asuntonsa jäähdyttämiseen kesäkuumalla. Tällöin päätettiin, että asennuksesta tehdään pilottiprojekti, jolla tutkitaan mitä vaikutuksia laitteen asennuksella on taloyhtiölle ja mitä mahdollisia haittavaikutuksia sillä voisi olla asukkaan naapurustolle.

Laitteen käyttöönoton jälkeen todettiin, että mitään negatiivisia vaikutuksia ei ole ollut ja päätettiin, että muutkin asukkaat saavat asentaa vastaavia laitteita asuntoihinsa, jos ne täyttävät seuraavat ehdot

 1. Laitteen asennussuunnitelma on hyväksytetty hallituksella ennen asennusta.
 2. Laitteesta ei saa syntyä meluhaittaa muille
 3. Laite tulee asentaa siten, että siitä ei synny mainittavaa esteettistä haittaa eli käytännössä laitteen ulkoyksikkö tulee asentaa joko parvekkeelle tai, maatason asunnoissa, mahdollisimman huomaamattomasti esim. asunnon takaoven läheisyyteen
 4. Laitteesta syntyvä kondenssivesi on johdettava hallitusti pois esim. joko viemäriverkkoon tai maahan. Missään tapauksessa vettä ei saa ohjata esim. parvekelaatalle tai seinälle.
 5. Asukas vastaa itse kaikista laitteesta syntyvistä kuluista mukaanlukien sen mahdollisesta purkamisesta syntyvistä kuluista. Samoin laitteen omistaja vastaa laitteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista esim. rakennuksille.
  1. Laite täytyy poistaa käytöstä ja purkaa, jos edellämainitut ehdot eivät täyty. Ehtojen täyttymisestä päättää viime kädessä taloyhtiön hallitus.

   2.   Pilottiprojekti

   2.1. Hankinta ja asennus

   Idea laitteen hankintaan syntyi kesän hellejaksona, jolloin luhtitalon yläkerrassa olevassa huoneistossa sisälämpötila nousi parhaimmillaan yli kolmenkymmenen asteen. Kaupalliset ilmastointilaitteet ovat kooltaan, teholtaan ja hinnaltaan kerrostaloasujalle mahdoton ratkaisu, mutta edullisen ilmalämpöpumpun jäähdytysominaisuus ajaisi saman asian. Laite kierrättää sisäilmaa sisäyksikön kautta, missä se samalla jäähtyy, ja puhaltaa sen sitten asuntoon. Se ei siis muutoin vaikuta sisäilman laatuun, koska se ei tuo asuntoon ilmaa ulkopuolelta.

   Projekti käynnistyi syksyllä 2006, jolloin netistä löytyi hinnaltaan sopiva laite. Se saapui postitse talvella ja asennus tapahtui kesällä 2007. Laitetta varten asennutettiin oma pistorasia vaatehuoneeseen, josta sekä ulko- että sisäyksikkö saavat sähkönsä. Ulkoyksikkö asennettiin luhtitalon kaksion L58 parvekkeelle siten, että se kiinnitettiin parvekkeella entuudestaan olleisiin puisiin ralleihin. Sitä ei siis kiinnitetty suoraan talon runkorakenteisiin. Näin ehkäistiin tehokkaasti ulkoyksiköstä mahdollisesti syntyvien äänten kulkeutuminen runkoääninä naapuriin.

    

   ulkoyksikko3_lores.jpg

   Kuva 1 Ulkoyksikön kiinnitys puuralleihin

   Sähköjohtoa, kondenssivesiputkea ja kylmäputkia varten talon ulkoseinään tehtiin reikä, joka tiivistettiin PU-vaahdolla ja saumausmassalla. Sisäyksikkö asennettiin olo- ja makuuhuoneen välisen oven yläpuolelle olohuoneen puolelle.

    

   siskuva1_lores.jpg

   Kuva 2. Sisäyksikkö

   Laitteen sisäyksikön puhallusilman suuntaa voi säätää pysty- ja vaakasuunnassa, jopa suoraan alaspäin, joten viileää ilmaa saa hieman jakaantumaan eri suuntiin. Laitteen käytöstä syntyy kondenssivettä, joka johdetaan putkea pitkin sisäyksiköltä ulos ja alas, jossa sitä käytetään kasteluvetenä. Vettä tulee pikkuhiljaa koko ajan ja se on puhdasta, joten se sopii kasteluun oikein hyvin.

    

   ulkoyksikk2.jpg

   Kuva 3. Ulkoyksikkö parvekkeella ja kondenssivesiputki

   Kuvassa 4 näkyy laitteen osien sijoittelu asunnossa. (Kuvassa näkyy asunnosta vain osa.)

    

   kmpn_ilmastointi.jpg

   Kuva 4. Laitteiston osien sijoittelu asunnossa

   2.2. Kustannukset

   Laitteen hankinnasta ja asennuksesta aiheutuneet kustannukset jakaantuivat suurinpiirtein seuraavasti (vuosien 2006 ja 2007 hintatasolla)

    

   Ilmalämpöpumppu 400 €
   Sähkötyöt 200 €
   Laitteen asennus 400 €
   Yhteensä 1000 €

   2.3. Käyttökokemukset

   Halvasta hinnastaan huolimatta laite on toiminut pääosin hyvin. Alkuaikoina sisäyksikössä esiintyi ajoittain häiritseviä resonanssiääniä, mutta pienen oman tutkimuksen ja muutostyön jälkeen sirinä poistui. Viileää ilmaa on riittänyt jopa kovimpien helleaaltojen aikana ja sisälämpötila on pysynyt miellyttävänä.

   Plussat

   • Sisälämpötila on pudonnut miellyttäviin lukemiin ja nukkuminenkin onnistuu, vaikka olisi millainen helle.
   • Laitteessa on itsessään termostaatti, joten sille ei tarvitse tehdä kesäisin juuri mitään.
   • Oikein kovilla helteillä on todella miellyttävää astua kuumasta ulkoilmasta omaan kotiin, jossa onkin paljon viileämpää kuin ulkona!
   • Laitteen sisäyksikkö tuottaa vain pientä huminaa, joten siihen tottuu hyvin nopeasti.
   • Laitteen ulkoyksikkökään ei tuota mainittavaa melua.
   • Alakerran naapuri saa tasaisesti tippuvasta kondenssivedestä hyvää kukkienkasteluvettä.

   Miinukset

   • Kun laite tekee kovilla helteillä kovasti työtä, alkaa asuntoon syntymään jonkin verran lämpötilaeroja, koska laite puhaltaa viileää ilmaa vain yhdestä kohdasta.
   • Laite vie helteellä aika runsaasti sähköä.
   • Kondenssiveden ohjaus mietitytti pitkään, mutta huomaamaton putki seinällä ratkaisi lopulta asian. Korkeammalla olevassa asunnossa asia olisi ollut mutkikkaampi.
   • Jostain syystä nälkäiset talvehtivat linnut pitävät ulkoyksiköstä lähtevien kylmäputkien uretaanieristeen mausta, joten putkia on täytynyt suojata pariinkin otteeseen.
   • Edullisen ilmalämpöpumpun asentamiseen eivät kaikki asennusliikkeet suostu, joten sopivan asentajan etsimiseen kuluu aikaa. Tässä tapauksessa apuna oli lopulta laitteen myyjän toimittama lista sopivista asennusyrittäjistä.

   2.4. Lopuksi

   Laite on nostanut asunnon asumismukavuutta merkittävästi. Talvellahan laitteesta ei ole mitään iloa, koska taloyhtiö huolehtii lämmityksestä, mutta kesällä asunto on muuttunut saunasta moderniksi jäähdytetyksi kodiksi. Laitteen merkitys tulee varmasti korostumaan tulevaisuudessa, jos lämpötilojen kohoaminen jatkaa kasvuaan. Laitteen hankinnassa, asennuksessa tai käytössä ei ole ilmennyt sellaisia murheita, jotka olisivat juurikaan vähentäneet siitä syntynyttä iloa. Ainakaan vielä, kun jaksaa muistaa kuinka hiostavaa asuminen oli ennen laitteen tuloa.

   Laitteen hankintaa pohdittaessa kannattaa, ainakin omien kokemusteni mukaan, mitoittaa laite jäähdytysteholtaan mieluummin hieman yläkanttiin kuin alle. Aivan hurjimpien helteiden aikaan tässä esitelty laitteisto, joka oli ostettaessa pykälää suurempi kuin myyjän tämän kokoiseen asuntoon suosittelema, puhalsi viileää ilmaa 100% teholla pitäen asunnon sisälämpötilan juuri ja juuri 22 asteessa.

   Lisätietoja tässä esitetystä laiteasennuksesta ja käyttökokemuksista antaa (taloyhtiön asukkaille) laitteen omistaja Marko Hietala meilitse osoitteessa marko.t.hietala***gmail.com (korvaa ***-merkki @-merkillä).