Askarteluhuone

Taloyhtiöllä on asukkaille avoin askarteluhuone. Tilaan pääsee emännänavaimella, mutta päästäksesi askarteluhuoneeseen, sinun tulee lunastaa erillinen avain panttia vastaan. Tilassa saa tehdä kaikenlaisia askartelutöitä, mutta se on varusteltu pääasiallisesti puutyöt huomioonottaen. Kaikenlaiset tulityöt (mm. metallien koneellinen hionta, kuumailmapuhaltimen ja nestekaasupolttimen käyttö ja hitsaus) on kuitenkin ehdottomasti kielletty tulipalovaaran takia.

Tilassa on erilaisia laitteita ja käsityökaluja, joita saat käyttää vapaasti, mutta kuluvat tarvikkeet (käsihiomapaperit, pistosahan terät, koneiden hiomatarvikkeet jne.) joudut kustantamaan itse. Omien tarvikkeiden säilytykseen on varattu suljettavia laatikoita. Yllättävissä tilanteissa voit lainata tarvikkeita tilan lainalaatikosta, mutta sinun tulee ostaa vastaava osa tilalle mahdollisimman pian.

Askarteluhuone on juuri niin siisti ja hyvin varusteltu kuin millaisena sen jälkeesi jätät, joten otathan aina muut käyttäjät huomioon tilassa työskennellessäsi. 

 

Avaimen lunastaminen

Saadaksesi oman avaimen askarteluhuoneeseen, sinun tulee hyväksyä tilan säännöt (kts. alla), maksaa avaimen pantti 40€ taloyhtiön tilille 152130-07111034. Tulosta kuitti maksustasi ja ota yhteyttä askarteluhuoneen avaimista vastaavaan vastuuhenkilöön. Joudut ensin allekirjoittamaan käyttösopimuksen ja saat sitten itse avaimen.

Askarteluhuoneen vastuuhenkilöt

Askarteluhuoneella on kaksi vastuuhenkilöä:

Tapio Salonen (vastaa myös avaimista)

Marko Hietala, L58

Askarteluhuoneen säännöt pähkinänkuoressa

 • Olet käyttäjänä yksin vastuussa tiloista ja sen laitteista. Vastuusi päättyy, kun varauksesi päättyy. Kirjaa siis käyntisi joka kerta!
 • Siivoa jälkesi, kun lähdet. Tyhjennä roskis, jos se on täynnä. Tallenna omat tavarasi omaan laatikkoosi.
 • Jos lainaat tarvikkeita lainalaatikosta, hankit tilalle uuden mahdollisimman pian.
 • Tilassa ei saa työskennellä ulkopuolisia.
 • Jos jokin laite tms. kuluu loppuun, ilmoita siitä tilan vastuuhenkilöille. Jos rikot huolimattomuudellasi tai taitamattomuudellasi jotakin, joudut hankkimaan uuden tilalle.
 • Tilan voi varata ennakkoon merkitsemällä varaus tilan ovessa olevaan listaan.
 • Kaikki tilassa oleva irtomateriaali on käytettävissä. Jos jätät tilaan keskeneräisen projektisi, merkitse se hyvin, ettei siitä tule polttopuuta!
 • Jos tilan varustelussa ilmenee mielestäsi puutteita. merkitse ne ovessa olevaan puutelistaan.
 • Jos muutat pois, palauta avain hyvissä ajoin, ettei lukon ja avaimien vaihto mene piikkiisi.

Askarteluhuoneen säännöt kokonaisuudessaan 10.1.2009

HUOM! Allekirjoittamalla askarteluhuoneen käyttösopimuksen sitoudut noudattamaan alla olevia sääntöjä.

1§ ASKARTELUHUONE

 1. Askarteluhuone on ensisijaisesti tarkoitettu as. oy Liusketien asukkaiden askartelutoimintaa varten.
 2. Askarteluhuonetta voidaan käyttää myös muihin taloyhtiön toimintaa edistäviin tarkoituksiin.
 3. Askarteluhuonetta voivat käyttää vain askarteluhuonepantin maksaneet jäsenet.

 2§ ASKARTELUHUONEEN KÄYTTÖOIKEUS

 1. Askarteluhuoneen käyttöoikeus voidaan myöntää vain täysi-ikäiselle taloyhtiön vakituiselle asukkaalle.
 2. Askartelutilan vastuuhenkilöllä on harkintansa mukaan oikeus evätä jäseneksi pyrkivän henkilön jäsenyys. Vastuuhenkilön eväämispäätöksestä voi valittaa taloyhtiön hallitukselle.
 3. Taloyhtiön asukas voi lunastaa oman avaimen askarteluhuoneeseen erikseen määriteltävää rahallista panttia vastaan. Pantti palautetaan asukkaalle, kun avain palautetaan yhtiölle.
 4. Askarteluhuoneen käyttömaksu oikeuttaa asukkaan käyttämään tilaa ja sen laitteita. Käyttöoikeus loppuu, kun avain palautetaan taloyhtiölle.
 5. Käyttöoikeus on perhekohtainen eli jäsenen perheenjäsenet saavat myös käyttää tilaa. Alaikäiset perheenjäsenet saavat käyttää tilaa vain täysi-ikäisen perheenjäsenen läsnä ollessa. Jäsen ei saa luovuttaa askarteluhuoneen avainta henkilölle, jolla ei ole käyttöoikeutta tilaan.
 6. Tilan avain tulee automaattisesti palauttaa askarteluhuoneen vastuuhenkilölle, kun asukas muuttaa taloyhtiöstä pois. Jos avain jää palauttamatta, uusitaan lukko ja käytössä olevat avaimet asukkaan laskuun. Avain katsotaan palauttamatta jääneeksi viimeistään silloin, kun asukas on siirtänyt viimeiset tavaransa pois asunnostaan, mutta avain on edelleen hänen hallussaan.
 7. Askarteluhuoneen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa mm. huoneen käyttökiellolla.
 8. Askarteluhuoneen vastuuhenkilöllä on oikeus rajoittaa askarteluhuoneen käyttöä merkittävien tapahtumien tai muiden taloyhtiön yhteisten projektien edistämiseksi tai kollektiivisena  rangaistustoimenpiteenä.
 9. Askarteluhuoneen voi varata etukäteen. Varaus merkitään tilan ovessa olevaan varauslistaan. Tilassa saa työskennellä ilman varaustakin, jos tila sattuu olemaan muutoin vapaa. Mikään ei myöskään estä käyttämästä tilaa yhdessä toisen jäsenen kanssa, jos tilan varannut antaa siihen luvan.
 10. Jäsenen vastuu tilasta ja sen laitteista katsotaan päättyneeksi, kun hänen ajanvarauslistaan merkitsemänsä varaus päättyy. Puuttuva merkintä listassa ei vapauta vastuusta, jos voidaan muutoin todistaa jäsenen käyttäneen tilaa tietyllä hetkellä.

 3§ TYÖSKENTELY ASKARTELUHUONEESSA

 1. Työskentely askarteluhuoneessa tapahtuu omalla vastuulla. Jäsen on yksin vastuussa itselle, sivullisille, jäsenen, taloyhtiön tai sivullisten omaisuudelle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 2. Työskenneltäessä ja liikuttaessa askarteluhuoneessa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Omista muiden toimintaan vaikuttavista työvaiheista on kerrottava ennalta ja muille on aiheutettava mahdollisimman vähän haittaa.
 3. Mikäli ilmatilaan joutuu esim. maali- tai liuotinhöyryä, on ensin varmistuttava, ettei lähistöllä ole avotulta ja on huolehdittava jo työn aikana riittävästä tuuletuksesta.
 4. Tulityöt (mm. metallien koneellinen hionta, kuumailmapuhaltimen ja nestekaasupolttimen käyttö, hitsaus) on askarteluhuoneessa kielletty.
 5. Maali- ja liuotinlammikot ja -jäämät on työn päätyttyä poistettava huolellisesti. Maalatessa tulee myös huolehtia tilan ja siellä olevien esineiden suojauksesta maaliroiskeiden varalta.
 6. Kaikki työskentelypaikat siivotaan aina työskentelyn jälkeen.
 7. Jokaisen askarteluhuoneen käyttäjän on valvottava ulkopuolisten liikkeitä askarteluhuoneessa ja tarvittaessa siihen puututtava. Viimeinen askarteluhuoneesta poistuja vastaa oven lukitsemisesta.
 8. Askarteluhuoneelle saa tuoda vieraita, joilla ei ole askarteluhuoneen käyttöoikeutta tai jotka eivät ole taloyhtiöön asukkaita, mutta ei heidän puu- tai muita töitään eikä niiden osia. Tilan toiminnallinen käyttö on varattu ainoastaan askarteluhuonemaksun maksaneiden taloyhtiön asukkaiden käyttöön.
 9. Melua aiheuttava työskentely askarteluhuoneessa tulee suorittaa arkisin klo 10:00 – 20:00 ja lauantaisin klo 10:00 – 18:00 välisenä aikana. Sunnuntaina tilassa ei saa suorittaa melua aiheuttavia töitä ollenkaan.

4§ JÄTTEET

 1. Tilavuudeltaan tai painoltaan vähintään oluttölkkiä vastaavat jätteet on jokaisen huolehdittava itse pois askarteluhuoneesta.
 2. Ylimääräiset listat, laudat, lankut yms. voi jättää toisten jäsenten käytettäväksi niille tarkoitetuille tuille. Jätettävien kappaleiden pitää yltää tuelta toiselle eli sitä pienemmät kappaleet pitää viedä roskiin.
 3. Sahauksessa yli jääviä levyn- ja laudanpaloja voi oman harkinnan mukaan jättää niille varattuun laatikkoon, jos siinä on tilaa.
 4. Jokainen on velvollinen tyhjentämään askartelutilan roska-astian, jos se on täynnä.

5§ TAVAROIDEN SÄILYTYS

 1. Jäsenhyllyssä jäsenistö voi säilyttää tavaroitaan niille varatuilla hyllyillä. Yksittäiset tavarat tai säilytykseen tarkoitetut laatikot on merkittävä käyttäjän nimellä.
 2. Hyllyyn mahtumattomia tavaroita saa säilyttää askarteluhuoneessa vain työn läpiviemiseen tarvittavan ajan. Nämä tavarat on sijoitettava siten, ettei askarteluhuoneessa kulkeminen ja työskentely häiriinny. Tavarat on merkittävä käyttäjän nimellä.
 3. Askartelutöitä on luvallista säilyttää askarteluhuoneessa projektin ajan. Tarkkaa maksimiaikaa ei ole määrätty, mutta jokainen projekti on suoritettava loppuun ”kohtuullisessa ajassa”. Pidempiaikaisesta säilytyksestä huoneessa on sovittava erikseen askarteluhuoneen vastuuhenkilön kanssa. Tällöin on työ sijoitettava siten, että siitä ei ole haittaa muille askarteluhuoneen käyttäjille. Työt on merkittävä käyttäjän nimellä.
 4. Nimettömät kappaleet tulkitaan taloyhtiön omaisuudeksi.

6§ TYÖKALUT

 1. Työkalujen käytössä tulee noudattaa niistä suullisesti tai kirjallisesti annettuja ohjeita.
 2.  Työkalut on palautettava käytön jälkeen toimintakuntoisina, puhtaina ja ehjinä oikeille paikoilleen.
 3. Rikkoutuneista työkaluista ja puutteista on ilmoitettava viipymättä askarteluhuoneen vastuuhenkilölle. Rikkoutuneen työkalun korjaa ensisijaisesti sen rikkoja tai käyttäjä, mikäli askarteluhuoneen vastuuhenkilö katsoo hänet siihen riittävän taitavaksi. Työkalun rikkoja on korvausvelvollinen muutoin kuin normaalista käytöstä tai kulumisesta johtuvassa rikkoontumistapauksessa.
 4. Työkaluja ei saa viedä ulos askarteluhuoneesta muutoin kuin askarteluhuoneen vastuuhenkilön luvalla.
 5. Työkalujen kunnosta, hankinnoista ja luetteloinnista vastaa askarteluhuoneen vastuuhenkilö. Jokaisen askarteluhuoneen käyttäjän on kirjattava mahdolliset työkalujen ostotarpeet tarkoitukseen varattuun puutelistaan. Mikäli listaa ei ennestään ole, on se luotava.
 6. Taloyhtiö tarjoaa vain hyvin rajallisesti kulutusosia (hiomapaperia, teriä jne.) tilassa oleviin sähkötyökaluihin. Lähinnä kookkaampien laitteiden terät uusitaan yhtiön toimesta, muihin jäsenet hankkivat omat teränsä yms., joita voi säilyttää jäsenten henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen varatussa tilassa.
 7. Pienempien sähkötyökalujen kulutusosia (hiomanauhoja-, papereita, teriä jne.) saa tarvittaessa lainata taloyhtiön sitä tarkoitusta varten järjestämästä lainalaatikosta. Lainattu tarvike siirtyy välittömästi lainaajan omaisuudeksi ja tilalle on tuotava viivytyksettä vastaava uusi tarvike. Laatikkoon ei saa palauttaa käytettyjä kulutusosia.

7§ ASKARTELUHUONEEN VASTUUHENKILÖ, RANGAISTUKSET JA SOVELTAMINEN

 1. Askarteluhuoneen käyttösäännöt laatii ensisijaisesti askarteluhuoneen vastuuhenkilö yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa. Hallituksella on myös valta muuttaa sääntöjä itsenäisesti.
 2. Sääntöjen noudattamista valvoo askarteluhuoneen vastuuhenkilö.
 3. Sääntöjen soveltamisesta päättää askarteluhuoneen vastuuhenkilö, jolla on myös oikeus muuttaa sääntöjä parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset tulee vahvistaa muutosta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 4. Askarteluhuoneen vastuuhenkilön päätöksistä voi valittaa kirjallisesti hallitukselle, jolla on oikeus kumota päätös.
 5. Askarteluhuoneen vastuuhenkilöllä on oikeus määrätä sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muutoin väärästä toiminnasta rangaistustoimenpiteenä askarteluhuoneen käyttöä koskevia rajoituksia ja/tai työvelvoitteita.
 6. Askarteluhuoneen käyttökielto koskee kaikkea askarteluhuonein ja kaluston käyttöön liittyvää toimintaa. Käyttökiellossa olevalla henkilöllä on oikeus käydä kaapillaan. Muu askarteluhuoneella oleskelu on kielletty.
 7. Askarteluhuoneen vastuuhenkilön valinnasta vastaa taloyhtiön hallitus.